Telefonnr till Vitsippan 070-5339754

På Vitsippan går de äldre barnen på förskolan.


Vi arbetar med Föräldraaktiv introduktion när vi skolar in nya barn.

Vitsippan och Blåsippan har ett nära samarbete så att barnen lär känna alla barn och all personal.

Vi tycker det är viktigt att vara utomhus och är det minst en gång per dag.
Vi har en stor utegård och liten skog bakom knuten.
Vi har också nära till en större skog med motionsslinga.
Vi går på promenader och ibland besöker vi någon lekpark i närheten.
På vintern åker vi madrass eller stjärtlapp.

Vi tar tillvara på barns nyfikenhet genom att erbjuda:
Lek, naturen, skapande verksamhet och experiment.

För att främja barnens språkutveckling har vi varierande samlingar där vi bland annat använder oss av rim, ramsor, fingerlekar, sång, musik och rytmik.

Vi har som tradition att fira högtider.

Tillsammans upptäcker, utforskar och reflekterar vi vår vardag.

 

Kontakt

Besöksadress:
Södra Bäckvägen 9
821 51 Bollnäs

E-post

Gullvivan:
070-521 38 64

Vallmon:
070-322 45 90

Vitsippan:
070-533 97 54

Blåsippan:
070-301 15 57

Köket:
0278-250 43

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!