Förskola

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn från 1 år fram till skolstarten går i förskola. De börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.


Föräldrasamverkan

I Bollnäs kommun jobbar förskolorna med det digitala verktyget Unikum för att dokumentera verksamheten, kommunicera med er föräldrar samt dokumentera det enskilda barnets lärande. 

Vi har föräldramöte, oftast på hösten. 

Vi har efter-inskolningssamtal om behov finns och utvecklingssamtal.

Luciafirande ute på gården, som "alla" är välkomna att titta på. 

Vårfest: "familjekväll" tillsammans med barnen och deras familjer, då kan barnen uppträda med sånger och lekar. Vi har en förslags/åsikts låda i hallen på båda avd.

(Föräldraråd. Ni som vårdnadshavare kan öka erat inflytande i förskolan. Vårdnadshavare, personalrepresentanter och chefen för förskolan träffas ca en gång/termin. Alla är välkomna). Är vilande pga för få intresserade.

Viktig information:
Vid ett föräldraråd bestämdes det att du som vårdnadshavare tvättar händerna på ert/era barn när ni kommer till förskolan och när ni går hem. Så hjälps vi åt att minska smittspridningen av diverse sjukdomar.

 

 

Örsängets förskola
Örsängesvägen 5
821 50 Bollnäs

Smultronet:
0278-256 66
070-384 27 20 

Jordgubben:
0278-256 68
070-333 58 64 

Rektor:
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!