• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg

likabehandlingsplan

Fr o m 1 april 2006 finns en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

För att förhindra detta har vi personal gjort en "Plan mot diskriminering och kränkande behandling", som vi går igenom och förnyar varje arbetsår. Den finns att ladda hem och läsa här:

  pdfPlan mot diskriminering och kränkande behandling434.10 KB

Fiskens förskola
Örsängesv 47
821 50 Bollnäs


Stugan:
0278-250 54
073-270 66 96

Kammarn
072-241 26 16

Loftet:
0278-250 53
070 - 234 69 04

Skullen: 
072 - 244 72 54

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!