• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg


Verksamhet

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 18, och följer Bollnäs kommuns förskole- och skolplan samt riktlinjer.

Här förespråkar vi lärandet genom leken. För oss är det viktigt att barnen är med och bestämmer. Det ger bättre självkänsla och samspel mellan barnen.

 • Vi erbjuder en inbjudande och utmanande miljö.
 • Vi är ute i naturen. Vi gör utflykter såväl på vår egen gård som längre bort. Det är viktigt med utevistelse dagligen.
 • Vi ägnar oss åt skapande verksamhet. Musik och rytmik bedrivs kontinuerligt.
 • Vi värnar om våra svenska traditioner .
 • Vi firar födelsedagar, jul, påsk, midsommar och med på Förskolans Dag, som firas i hela landet. Vi har en vårfest och mycket mera.

Vårt mål är att vår förskola skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar.

Målsättning

Att till vårdnadshavare i Bollnäs tillhandahålla god barnomsorg som ett komplement till hemmet. Detta uppnås genom:

 • att barnen lär sig ta ansvar och visa hänsyn till varandra, men också till naturen samt andra levande varelser
 • att hålla hög kvalitet på verksamheten, engagemang och hög kompetens
 • att visa omtanke om barnen och ge trygghet och familjär stämning samt respekt för individen
 • att ha god samverkan med vårdnadshavarna och skolan
 • att barnen skall utvecklas i sin egen takt till självständiga individer
 • att värna om våra svenska traditioner


Vår kvalitetssäkring uppnås genom:

 • Dokumentation/styrdokument
 • Personalmöten och utvecklingsdagar
 • Kompetensutveckling
 • Delmål, mål, utvärdering, uppföljning och analys som sker i diskussioner och kvalitéts- och verksamhetsberättelse
 • Handlingsplaner för: Brandutrymning, Barnsäkerhet, Första Hjälpen, Diskriminering och kränkande behandling

Fiskens förskola
Örsängesv 47
821 50 Bollnäs


Stugan:
0278-250 54
073-270 66 96

Kammarn
072-241 26 16

Loftet:
0278-250 53
070 - 234 69 04

Skullen: 
072 - 244 72 54

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!