Här hittar du lite information om hur vår verksamhet fungerar och vad vårt syfte är med dessa rutiner.

Har du synpunkter på vår verksamhet- tyck till på SYNPUNKTEN! (Blå ruta i högra listen)

Lämning
Om möjligheten finns möter minst en personal barnen i hallen, annars är barn och vårdnadshavare välkomna in på avdelningen där vi tar emot. Ni vårdnadshavare checkar in ert barn i nuddis innan ni går.
Syfte: Vi vill möta alla barns behov på bästa sätt och inte störa de barn som redan slagit sig till ro. Ibland kan det vara svårt för personalen att lämna barngruppen, då är det bättre att ni kommer in till oss. Vi vill även ge er lugn och ro med avklädning för att sedan kunna göra ett ordentligt avsked utan att ert barn hunnit in i barngruppen. Ju mindre vi stör barnen i deras lek och ro, desto bättre.

Vid lämning när vi är ute är det viktigt att någon ur personalen tar emot barnet så vi vet att ni kommit.
Syfte: Vi vill veta vilka barn som är där, vilka som kommer och går, så att vi vid en eventuell kris har koll och kontroll. Det är viktigt att vi registrerat att ni kommit vid en eventuell utrymning.

Vi ser gärna att vårdnadshavarna lämnar över barnet till personalen istället för att personalen ska ta barnet från vårdnadshavaren.
Syfte: Det känns aldrig bra att slita ett barn ur vårdnadshavares famn, det ger dem ingen bra start på dagen. 

Om det är ett svårt avsked, gör det helst kort. Känns det jobbigt och ni oroar er så är det bara att ringa när ni kommit till jobbet för att kolla läget, det brukar gå över snabbt.
Syfte: Varken ni eller barnen ska få en dålig start på dagen, bättre att ta det kort och höra av er en gång för mycket för att kolla läget.

Frukost
Klockan 7.30 sitter vi vid frukostbordet och barn som ska äta bör vara här senast 7.20 om vi ska kunna ta emot er på ett bra sätt.
Syfte: Vi vill att barnen i lugn och ro ska få säga hejdå till sina vårdnadshavare innan de sätter sig vid matbordet.

Efter 7.30 då frukosten pågår kan vi inte lämna bordet för att ta emot barn.
Syfte: Om vi i personalen måste gå från matbordet vid flera tillfällen så stör det de barn som redan sitter och deras måltid kan bli väldigt orolig.

Måltider
Vi i personalen säger ofta tack och varsågod, för att ge barnen en positiv förebild och trevlig miljö vid måltiden.
Vi sitter för det mesta på bestämda platser och försöker i den mån det går vänta in varandra tills alla vid bordet ätit färdigt.
Syfte: Att ha en trevlig stund tillsammans och förmedla en positiv inställning till mat. Vi tränar också barnen att klara sig själva efter var och ens förutsättningar. Vi vill även stimulera barnen till ett trevligt bordsskick. Vi strävar efter en stressfri måltidsmiljö.

På- och avklädning
Med de äldre barnen går vi ut i hallen i små grupper för att få gott om plats och lite lugn.
Syfte: Att barnen i samspel med en vuxen ska få en inblick i hur och varför man klär sig. Barnen ska också få en trevlig stund att samtala med en vuxen.

Hämtning
När ni går hem för dagen är det viktigt att någon ur personalen ser att ni går hem och att ni checkar ut ert barn från nuddis.
Syfte: Vi tycker det är viktigt att säga hejdå till barnet och det är viktigt att vi vet att ert barn gått hem vid en eventuell utrymning.

Det är väldigt viktigt att ni meddelar om någon annan än en vårdnadshavare kommer och hämtar barnet.
Syfte: Vi lämnar ej ut barnen till någon annan än vårdnadshavarna om inte vårdnadshavarna gett tillstånd om annat.

Utvecklingssamtal
Vi erbjuder utvecklingssamtal minst 1 gång per år till båda vårdnadshavarna. Önskas fler går det att ordna.

Utvecklingsdagar/stängda dagar
Förskolan har rätt att stänga för utveckling/planering 4 dagar per år. Förskolan är helt stängd under en utvecklingsdag och ni måste ordna barnomsorg på annat sätt. Vid problem med detta kan vår förskolechef kontaktas.

Saker att tänka på!

 • Märk alla kläder (även nappar och gosedjur)! Märkta saker som försvinner har större chans att komma tillbaka.
 • Omärkta kläder läggs i en låda i hallen, kolla den ofta.
 • Egna leksaker (förutom sovdjur och snuttisar) bör ej tas med till förskolan. Vi vädjar till att ni lämnar dem hemma. Vi kan ej ta ansvar för dessa om de kommer bort eller går sönder.
 • När ni som vårdnadshavare vistas på förskolan ansvarar ni för ert barn.
 • Om lämning eller hämtning sker av andra än er vårdnadshavare måste detta meddelas till personalen innan.
 • Vid sjukdom eller ledighet lägg in det i nuddis. Detta är viktigt vid planering av mat och personal. Meddela oss också när ni kommer tillbaka.
 • Fyll i barnets tider i nuddis, gärna minst två veckor framåt. men det går lägga in flera veckor fram. Detta för att underlätta planering av mat och personal.
 • Nytt telefonnummer till arbete, praktik, mobil eller hem ska meddelas snarast möjligt till förskolan.
 • All personal har tystnadsplikt samt anmälningsplikt (om vi tror något barn far illa).
 • Ta med extra kläder och se till att fylla på regelbundet.
 • Barnet behöver kläder för alla väder, det betyder även bland annat hjälm i vintertid (med grönt spänne), keps eller solhatt på sommaren, solskyddskräm och galon-/regnkläder.

Kontakt

Besöksadress:
Södra Bäckvägen 9
821 51 Bollnäs

E-post

Gullvivan:
070-521 38 64

Vallmon:
070-322 45 90

Vitsippan:
070-533 97 54

Blåsippan:
070-301 15 57

Köket:
0278-250 43

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!