Telefonnr till Vallmon 070- 322 45 90

På avdelningen Vallmon går de yngre barnen på förskolan.


Vi på Vallmon har ett nära samarbete med avdelningen Gullvivan, vilket bland annat gör att barnen blir trygga med all personal. 

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion när vi skolar in nya barn och föräldrar/vårdnadshavare.

För oss som personal är det viktigt att möta barnen på deras nivå. Förutom att vi ofta sitter på golvet, vill vi erbjuda en anpassad miljö med berikande material och tillgodose deras behov.

I våra samlingar använder vi oss ofta av sång- och sagopåsar, det fångar barnens uppmärksamhet och berikar deras språk och fantasi. Ibland har vi samlingar tillsammans med Gullvivan.


Vi har skapande verksamhet som t.ex. målning, vattenlek, pussel, spel m.m.
Vi vill även prioritera den fria leken. Vi delar också barngruppen vid behov.
I lekhallen erbjuds förutom spontan lek och rollek även lek i hemvrå och läsning m.m.

Vi erbjuder barnen en rik utemiljö där vi försöker vistas dagligen oavsett väder och när tillfället ges går vi på promenad till närliggande områden, till t.ex. skogen, vattentornet eller andra lekplatser.


Kontakt

Besöksadress:
Södra Bäckvägen 9
821 51 Bollnäs

E-post

Gullvivan:
070-521 38 64

Vallmon:
070-322 45 90

Vitsippan:
070-533 97 54

Blåsippan:
070-301 15 57

Köket:
0278-250 43

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!