Välkommen till Rengsjö förskola! 

SL272904 kometenframsida

 

På Rengsjö förskola är vi fyra avdelningar. Stjärnan där 1-2 åringarna går, Solen där 2-3 åringarna går, Månen där 3-4 åringarna går och Kometen där 4-5 åringarna går.

 

 

 

Kontakt

Besöksadress:
Västerby 7615
821 Rengsjö

Telefon:
Kometen
070-665 58 53

Solen
076-104 44 16

Stjärnan
073-665 51 12

Månen
076-659 59 00

Rektor:
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!