• or1.jpg
  • or2.jpg
  • or3.jpg
  • or4.jpg
  • or5.jpg
  • or6.jpg
  • or7.jpg

Vid Örsängets förskola finns det två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Avdelning Smultronet för de yngre barnen och avdelning Jordgubben för de äldre barnen. Vi är sju pedagoger som samarbetar väl med varandra och har som motto att ALLA barn är ALLAS barn.

Vi har en stor inhägnad gård för utelek med stora gräsytor, sandlådor, en liten skogsdunge, gungor, lekstuga, klätterställning, lok och asfalterade ytor. Vi har även nära till skogen, lekparken och pulkabacken.

Hos oss erbjuds barnen en planerad verksamhet där LEKEN och det sociala samspelet ges stort utrymme och har en stor betydelse i verksamheten.

Som vårdnadshavare är ni alltid välkomna att vara med och delta i verksamheten.

Vi arbetar efter Lpfö 98, reviderad 2016, läroplan för förskolan och följer Bollnäs kommuns förskole- och skolplan samt riktlinjer.

 

Besöksadress:

Örsängets förskola
Örsängesvägen 5
821 50 Bollnäs

Telefonnummer till:

Smultronet 256 66, 070-384 27 20 
Jordgubben 256 68,  070-333 58 64

Vi har telefonsvarare kl.18.00-06.00

 

 

Örsängets förskola
Örsängesvägen 5
821 50 Bollnäs

Smultronet:
0278-256 66
070-384 27 20 

Jordgubben:
0278-256 68
070-333 58 64 

Förskolechef
Karin Jonsson
0278-250 51

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!

minasidor puff