//
  • ho01.jpg
  • ho02.jpg
  • ho03.jpg
  • ho04.jpg
  • ho05.jpg
  • ho06.jpg
  • ho07.jpg
  • ho08.jpg

hober

Välkommen till Hobergets förskola!

Hobergets förskola är en förskola med 8 avdelningar, den har en egen matsal där barnen äter från ca 3 års ålder. Förskolan satsar på att bli en Grön Flagg-förskola vilket innebär att vi arbetar aktivt med hållbar utveckling samt att hela förskolan källsorterar samt sorterar matavfall.

Värdegrundsarbetet är något som är A och O för oss på Hobergets förskola då vi anser att det är en av de viktigaste hörnstenarna våra små barn behöver anamma för att utvecklas till starka empatiska individer där de står upp för varandra och även för vår miljö. Värdegrundsarbetet är även en viktig del i arbetet med hållbar utveckling och vi använder oss bland annat av ett material som heter Kanin och Igelkott samt att vi arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt.

I en interkulturell undervisning ligger fokus på undervisning som ger kunskaper, färdigheter och förhållningssätt hos varje barn, och utvecklar en mer positiv inställning till andra kulturer. Detta för att kunna interagera med andra människor och därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar om andra. Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra.

Språkutveckling är något som även det står i centrum för vårt arbete och vi arbetar med materialet före bornholm samt med Babblarna som en del av det språkutvecklande arbetet. 

Vi satsar även på den digitala utvecklingen och alla avdelningar har en egen projektor med duk samt att vi har både programeringsrobotar som Bluebot, Sphero bolt, Artie 3000. Vi står även i startgropen för att utveckla arbetet med greescreen.

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *~ * ~ *~ *

Covid-19 - Information om (Coronaviruset)

All specifik information till vårdnadshavare skickas via Unikum

Övrig information som du behöver känna till  hittar du på Folkhälsomyndighetens sida eller via länkarna nedan:

Klicka här för generell information (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information till skolor och förskolor (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information på Bollnäs kommuns hemsida

 


staticmap

 

Kontakt

Besöksadress:
Edelsbergsv. 27
821 34 Bollnäs

  Skicka e-post

Telefonkontakt:
Hyddan - 0278-253 56
Lyan - 0278-250 37
Idet - 0278-250 38
Grytet - 0278-256 46
Redet - 0278-251 92
Kupan - 0278-256 42
Stacken - 0278-251 93
Nästet - 0278-257 08

Rektor:
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!

minasidor puff