Detta sker inför gymnasievalet

Höstterminen

September

 • Gymnasieinformation för eleverna.
 • Start av enskilda vägledningssamtal för varje elev (ca 30 min).
 • Ansökan till Riksidrottsidrottsgymnasium (RIG) eller Nationella idrottsutbildningar (NIU).

Oktober och November

 • 15 oktober är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU)
 • Vägledningssamtalen fortsätter och efter lovet start av eventuella uppföljningssamtal.

December

 • 1 december är sista anmälningsdag till vissa Rikdidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Eventuella uppföljningssamtal fortsätter
 • Höstterminens betyg skickas in till elevantagningens kansli i Falun

Händer också under hösten

Gymnasieskolorna har informationskvällar
(se tidningsannonser och på respektive skolas hemsida)

Vårterminen 

Januari

 • Eventuella uppföljningssamtal och ev studiebesök på program.
 • Inloggningsuppgifter skickas hem till elev.
 • Information om hur du gör ansökningen via dator (klassvis).

Februari

 • 16 februari sista ansökningsdag webben stängs. Pappersansökan ska finnas hos studie- och yrkesvägledaren, undertecknad av elev och förälder. Ansökan tas gärna emot före detta datum. SYV kan hjälpa till med att skriva ut ansökan för underskrift vid behov.

Mars

 • Sökande till estetiska programmet blir kallad till provdag. Information skickas till berörd elev.

April

 • Preliminära antagningen klar. Beskedet bygger på höstterminens betyg. Du kan se beskedet på din ansökningssida på webben, men du kan även få det av studie- och yrkesvägledaren.

Maj

 • 18 maj sista ansökningsdag för eventuella ändringar eller omval. Information sker klassvis angående slutliga antagningsbeskedet. 

Juni

 • Slutbetyg skickas till elevantagningens kansli i Falun.

Juli

 • Slutligt antagningsbesked visas på webben (du behöver dina inloggningsuppgifter).

Läs igenom noga och svara via din webbsida
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/elevantagningen/

Tyck till här!