Välkommen till Elevhälsan!

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever goda förutsättningar för utveckling och lärande, inte bara för skoltiden utan också lust för lärande fortsatt i livet. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Skollagen säger att elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och arbeta med åtgärder som gagnar alla barns hälsa, då en god hälsa och förutsättningar för lärande är tätt sammankopplade. I elevhälsan ska det finnas skolsköterska och skolläkare, psykologer, kurator och lärare med specialpedagogiska kunskaper. I Bollnäs har vi valt att även studie- och yrkesvägledarna ingår i elevhälsan.

Elevhälsan ingår i elevhälsoteam som leds av rektor. Utifrån vår kompetens bidrar vi med:

  • att stödja pedagoger, arbetslag, elever och deras vårdnadshavare,
  • att särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av mycket stöd och undanröja de hinder för lärandet som kan förekomma,
  • att kartlägga, analysera, föreslå, genomföra och följa upp insatser för elever.
Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog Studie och yrkesvägledarna  Skolbibliotekarie

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller till oss direkt med dina frågor.

Elevhälsan

Elevhälsochef
Annica Lindberg

Skicka e-post
 0278-257 63

 

Tyck till här!

minasidor puff