Frånvaro/sjukanmäla barnet via appen Nuddis!
Ni måste anmäla frånvaron så fort som möjligt så att personalen kan planera verksamheten. Välj ”Ledig” eller ”Frånvarande/Sjuk” och klicka på Ändra. Om barnet är sjuk fyller ni i sjukdom i dagsinformationen.

 

Tyck till här!