//

Elevråd
Elevrådet sammanträder ungefär en gång i månaden med rektor som ordförande. Där behandlas frågor som bland annat har med elevernas skolmiljö och trivsel att göra.

Elevrådet checkar också av hur stämningen är på skolan. Inför varje elevråd har klasserna klassråd där de förbereder sig inför elevrådet.

Stående frågor på elevrådet är studiero, otrygga platser, skolmat, skolgård och rektors egna frågor. 

Vallsta skola
Postadress:
Vallsta riksväg 24
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Vallsta riksväg 24
821 67 Vallsta

Skoladministratör
 Skicka e-post
 0278-254 00

Rektor
 Daniel Johansson
0278-250 22 

Biträdande Rektor
 Helena Wavén
0278-254 06 

 

Tyck till här!