Elevråd
Elevrådet sammanträder ungefär en gång i månaden med rektor som ordförande. Där behandlas frågor som bland annat har med elevernas skolmiljö och trivsel att göra.

Elevrådet checkar också av hur stämningen är på skolan. Inför varje elevråd har klasserna klassråd där de förbereder sig inför elevrådet.

Stående frågor på elevrådet är studiero, otrygga platser, skolmat, skolgård och rektors egna frågor. 

Vallsta skola
Postadress:
Vallsta riksväg 24
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Vallsta riksväg 24
821 67 Vallsta

Skoladministratör
 Skicka e-post
 0278-254 00
 0278-253 79

T.f. Rektor
 Daniel Johansson
0278-258 52

Tyck till här!