//

Planeringsdagar – förskolan stängd

Meddela senast två veckor innan om ni har svårt att lösa barnomsorg!

Arbetsplatsträffar –
då vi önskar stänga klockan 16.30

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar/pedagogträffar från kl.16.30 

Meddela senast en vecka innan om ni har svårt att ordna barnomsorg!

Öppettider

Lönnen/Björken 

Kl. 06.00–17.15

Aspen 

Kl. 06.00–16.30 (efter 16.30 hämtas barnen på fritidshemmet i samma byggnad). Personalens schema anpassas efter barnens aktuella behov av tid, för att täcka upp så bra som möjligt.

Ring alltid och meddela om tiden ändras!

Allmän förskola för 3–5-åringar

Period 1 september–31 maj

Föräldramöte 

Vallsta förskola
Hovvägen 13
820 11 Vallsta

Skicka e-post

Lönnen:
0278-253 98
072-237 14 09

Björken:
070-2424074

Aspen:
070-2056782

Rektor
Åsa Svedberg
 0278-254 04
 070-338 79 75

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!