Pionens öppethållande: 6:00 - 18:15

Förskolan är stängd 4 dagar under året. utvecklingsdagar för personal.

Utvecklingsdagar vt 2019:

1 Mars och 10 Maj

Allmän förskola för 3 - 5 åringar:

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 24 december 2018 - 8 januari 2019 samt 31 april 2019

Vistelsetid: Måndag - Fredag 8.15 - 11.15.

Inga måltider serveras.

Övriga 15 timmars barn.

Vistelsetid: Måndag till Fredag 8.15 - 11.15.
Inga måltider serveras.

Tyck till här!