Pionens öppethållande: 6:00 - 18:15

Förskolan är stängd 4 dagar under året. utvecklingsdagar för personal.

Utvecklingsdagar ht 2019

23 September och 25 November

Allmän förskola för 3 - 5 åringar:

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 23 December till 7 Januari 2020 och 22 Maj 2020

Vistelsetid: Måndag - Fredag 8.15 - 11.15.

Inga måltider serveras.

Övriga 15 timmars barn.

Vistelsetid: Måndag till Fredag 8.15 - 11.15.
Inga måltider serveras.

Tyck till här!