//

Förskolan har öppet mellan kl 6.00 och 17.30.

Förskolan stänger fyra dagar/år för utvecklingsarbete.

Nästa dag förskolan stänger är 


Allmänna förskolan för 3–5-åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller tre år.

Pågår under tiden 1 september–31 maj

Måndag–fredag kl. 8.00–11.00.

Inga måltider serveras.


Övriga barn på 15-timmar

Måndag–fredag kl. 8.00–11.00.

Inga måltider serveras.

 

Kontakt

Besöksadress:
Edelsbergsv. 25
821 34 Bollnäs

Telefonkontakt:
Cirkeln
0278-255 95
073-460 29 89

Kvadraten
0278-255 95
073-460 29 89

Romben
0278-255 49
070-209 40 52

Triangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Rektangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Ellipsen
0278-255 41
070-209 40 52

Rektor:
  
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!