Våra öppettider är:
Måndag-fredag 06:00-18:00

Personalmöten Höstern 2019 (Förskolan stänger 16.45 mötesdagarna)

Måndag 18 november 

                                                                                                    

På personalmötena planerar vi verksamheten, diskuterar vårt uppdrag utifrån läroplanen och mycket annat. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för era barn.
 

Planeringsdagar/stängningsdagar:

Fredag 29 november

 

Vi har fyra planeringsdagar per år.
Planeringsdagarna är till för att vi ska få tillfälle att tillsammans planera långsiktigt, att fördjupa oss i läroplanen, att fortbilda oss eller att göra allt praktiskt som behöver ses över på avdelningarna.

Vi behöver veta 14 dagar i förväg om Ert/Ditt barn behöver barnomsorg på planeringsdagen. Om det är möjligt får barnet vara på fritids i första hand eller ev. på någon annan förskola.

Kontakt

Besöksadress:
Västerby 7615
821 Rengsjö

Telefon:
Kometen
070-665 58 53

Solen
076-104 44 16

Stjärnan
073-665 51 12

Månen
076-659 59 00

Rektor:
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!