Våra öppettider är:
Måndag-fredag 06:00-18:00

Personalmöten våren 2018 (Förskolan stänger 16.45 mötesdagarna)

Måndag 22/1

Onsdag 21/2

Tisdag 27/3

Torsdag 26/4

Onsdag 30/5

 

                                                                                                    

På personalmötena planerar vi verksamheten, diskuterar vårt uppdrag utifrån läroplanen och mycket annat. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för era barn.
 

Planeringsdagar/stängningsdagar:

Torsdag 14/6-18

Fredag 15/6-18

 

Vi har fyra planeringsdagar per år.
Planeringsdagarna är till för att vi ska få tillfälle att tillsammans planera långsiktigt, att fördjupa oss i läroplanen, att fortbilda oss eller att göra allt praktiskt som behöver ses över på avdelningarna.

Vi behöver veta 14 dagar i förväg om Ert/Ditt barn behöver barnomsorg på planeringsdagen. Om det är möjligt får barnet vara på fritids i första hand eller ev. på någon annan förskola.

Kontakt

Besöksadress:
Västerby 7615
821 Rengsjö

Telefon:
Kometen
070-665 58 53

Solen
076-104 44 16

Stjärnan
073-665 51 12

Månen
076-659 59 00

Rektor:
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!