//

Förskolan öppnar 6.00.

Barnen samlas gemensamt på solen, vid 7:40 delas barnen upp i mindre grupper för att få en lugnare start på dagen.

Vi äter frukost 8.00. Därefter har barnen fri lek.

Samling inne på hemvisterna, tiden varierar då vi utgår ifrån barnen. Den pedagogiska verksamheten sker under förmiddagen, varierande på de olika hemvisterna.

Efter samling på de olika hemvisterna vilar några av de yngsta barnen ute i vagnar. Några barn går ut på förskolans utegård och ibland stannar några barn inomhus.

11.15 äter vi lunch på respektive hemvist.

Efter lunch sker det olika aktiviteter inomhus eller utomhus går alla barn ut och leker på vår gård.

Mellanmål äter vi 14.30 och därefter är det fri lek tills barnen går hem för dagen.

17.30 stänger Regnbågen för dagen.

Vid behov har förskolan öppet längre. Vänligen meddela oss personal i god tid. 

 

 

 

Tyck till här!