Information Björkbackens förskola 
Våren 2018

Vi har öppet måndag - fredag kl. 6.15-18.00

(Barn som äter frukost ska komma innan 7.30)

Utvecklingsdagar då förskolan har stängt

Måndag den 8 januari
Fredag den 25 maj
 


Allmän förskola för 3-5-åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj
Måndagar - fredagar kl. 8.00-11.00
Inga måltider serveras
Lov 22 december 2017 – 7 januari 2018 samt den 30 april och 11 maj 2018

 

Övriga 15-timmars barn

Måndag - fredag kl. 8.00-11.00

Inga måltider serveras


Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl.16 allt beroende på att ni
vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är
tacksamma för det men vi vill betona att förskolan är inte stängd efter kl.16
utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Torsdag 7 december (2017)
Måndag den 8 januari
Måndag den 5 februari
Måndag den 5 mars
Måndag den 9 april
Mandag den 7 maj
Måndag den 4 juni


Föräldramöte

 Kommer till hösten 2018

 

Föräldraråd 

Måndag den 9 april kl. 18.30-19:30


Reservationer för ändringar.

Tyck till här!