Information Björktjära förskola våren 2019

Öppettider

Måndag – fredag kl. 6.00 – 18.00

(Barn som äter frukost skall komma innan kl. 7.45)


Den kostnadsfria förskolan för 3 -5 åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 24 december 2018 – 8 januari 2019 och samt 31 maj 2019.

Måndag – fredag 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Övriga 15- timmars barn

Måndag – fredag kl. 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl. 16 allt beroende på att ni vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är tacksamma för det eftersom dessa tillfällen är viktiga för oss personal då det är enda tillfället att utanför barngruppen kunna följa upp, utvärdera och utveckla vår undervisning och verksamhet, men vi vill betona att förskolan inte är stängd efter kl. 16 utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Onsdag 9 januari

Måndag 28 januari

Onsdag  27 februari

Torsdag 28 mars

Onsdag  17 april

Torsdag 23 maj


Utvecklingsdagar då förskolan har stängt

Fredag 25 januari och fredag 24 maj.


Föräldraråd

Onsdag 17 april kl. 18.30.

Reservation för ändringar

 

Iréne Ängalid

Förskolechef

 

 

 

Tyck till här!