Information Björktjära förskola våren 2020

Öppettider

Måndag – fredag kl. 6.00 – 18.00

(Barn som äter frukost skall komma innan kl. 7.45)


Den kostnadsfria förskolan för 3 -5 åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 23 december 2019 – 7 januari 2020 och samt 22 maj 2020.

Måndag – fredag 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Övriga 15- timmars barn

Måndag – fredag kl. 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl. 16 allt beroende på att ni vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är tacksamma för det eftersom dessa tillfällen är viktiga för oss personal då det är enda tillfället att utanför barngruppen kunna följa upp, utvärdera och utveckla vår undervisning och verksamhet, men vi vill betona att förskolan inte är stängd efter kl. 16 utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Tisdag 7 januari

Onsdag 12 februari

Onsdag 11 mars

Onsdag 8 april

Torsdag 7 maj

Torsdag 28 maj


Utvecklingsdagar då förskolan har stängt

Torsdag 13 februari

Fredag 29 maj


Föräldraråd

Onsdag 8 april kl. 18.30-19.30

 

Reservation för ändringar

 

Iréne Ängalid

Rektor

 

 

 

 

 

Tyck till här!