//
Öppettider

Måndag – fredag kl. 6.00 – 18.00
(Barn som äter frukost skall komma innan kl. 7.45)

Kostnadsfri förskola – tidigare allmän förskola för 3 -5 åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.
Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 23 december 2021 – 11 januari 2022 och samt 27 maj 2022.

Måndag – fredag 8.00 – 11.00, inga måltider ingår eller tisdag – torsdag 8.30 – 13.30 lunch ingår. Vid byte av tid kontaktas rektor.

Övriga 15- timmars barn
Måndag – fredag kl. 8.00 – 11.00, inga måltider ingår eller tisdag – torsdag 8.30 – 13.30 lunch ingår. Vid byte av tid kontaktas rektor.

 

Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl. 16 allt beroende på att ni vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är tacksamma för det eftersom dessa tillfällen är viktiga för oss personal då det är enda tillfället att vi kan träffas utanför barngruppen men vi vill betona att förskolan inte är stängd efter kl. 16 utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Onsdag 18 augusti
Måndag 13 september
Onsdag 13 oktober
Torsdag 11 november
Torsdag 9 december


Utvecklingsdagar då förskolan har stängt


Fredag 20 augusti och fredag 22 oktober.


Föräldramöte


Onsdag 6 oktober kl. 18.00.Reservation för ändringar

Madeleine Lind Olsson
Rektor

 

Tyck till här!