//
  • nyha1.jpg
  • nyha2.jpg
  • nyha3.jpg
  • nyha4.jpg
  • nyha5.jpg
  • nyha6.jpg
  • nyha7.jpg
  • nyha8.jpg
  • nyha9.jpg
  • nyha91.jpg

arkitektbild

Nyhamre skola invigdes januari år 2000 och erbjuder en fantastisk lärandemiljö både inomhus och utomhus. Vi har ljusa fina lokaler och en stor skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Samtliga klassrum är utrustade med modern digital teknik.

Skolan är centralt belägen med närhet till sportanläggningar, badhus, kulturhus, museum, bibliotek och skogsområden.

Nyhamre skola präglas av en positiv atmosfär, öppenhet, engagemang och en stor tilltro till både barns och vuxnas olika förmågor. Hela skolan arbetar med ett strukturerat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla elever ska veta vilka mål de ska nå och vilket som är målet för varje lektion.

I förskoleklassen arbetar vi enligt Bornholmsmodellen som är en forskningsbaserad metod som leder till ökad fonologisk medvetenhet vilket förbereder eleverna för läsinlärning.

Vi har en hög lärartäthet och en mycket hög andel behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Vi strävar efter att ha mindre undervisningsgrupper för att ge eleverna den tid och det utrymme de behöver.

Nyhamre skola bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete för att motverka kränkningar så att alla elever och vuxna ska känna sig trygga på skolan.

Nyhamre skola har ett fritidshem med fem avdelningar. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper så att aktiviteterna kan anpassas efter elevernas intressen och behov. De äldsta eleverna har en egen avdelning.

Nyhamre skola
Postadress:
Nyhedsbacken 22
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Skicka e-post
0278-256 12

Rektor
 Marie Andersson
0278-253 83
072-546 65 18

Biträdande rektor
 Kristin Friberg
0278-250 24

 

Tyck till här!