Överskolning från förskola till förskoleklass
• Förskolans 5-åringar har idrott med förskoleklass en gång i veckan under hela året.

• 5-åringarna leker ofta i skolans utemiljö under året. Skridskoåkning under vintern på skolgårdens plan.

• 5-åringarna och förskoleklass har flera gemensamma frilufts- och utflyktsdagar under våren.

• 5-åringarna besöker förskoleklassen och äter i skolans matsal flera gånger under maj månad.

• Överskolningssamtal sker mellan förskolans pedagoger och förskoleklasslärare om vårdnadshavare tillåter.

• Information till vårdnadshavare från förskoleklasslärare i slutet av terminen.

• Föräldramöte under hösten.

community 150124 640

Tyck till här!