Meddela förskolan när ditt barn inte kommer på grund av sjukdom eller annan frånvaro.

Frånvaro/sjukanmäla barnet via appen Nuddis!
Ni måste anmäla frånvaron så fort som möjligt så att personalen kan planera verksamheten. Välj ”Ledig” eller ”Frånvarande/Sjuk” och klicka på Ändra. Om barnet är sjuk fyller ni i sjukdom i dagsinformationen.

Men ring eller sms:a gärna också:

Vallmon: 070-322 45 90

Gullvivan: 070-521 38 64

Vitsippan: 070-533 97 54

Blåsippan: 070-301 15 57

Det är även viktigt att meddela till förskolan när barnet är friskt igen och återkommer till verksamheten!

 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett barn skall vara hemma.

Vi i förskolan tittar inte bara på febertermometern utan även på allmäntillståndet. Barnet ska orka vara med i verksamheten. Det är inte bara olika former av infektioner som är väldigt smittsamma utan även löss, springmask,och svinkoppor. Det är bra om alla uppmärksammar när det förekommer risk för smitta för att minska spridningsrisken.

Tala om för oss personal så att vi tillsammans kan vara uppmärksamma.

 

Här kommer info om hur du gör om ditt barn är sjukt. klicka på länken nedan! 

När ditt barn är sjukt (pdf 0,2 MB)

Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten.

Kontakt

Besöksadress:
Södra Bäckvägen 9
821 51 Bollnäs

E-post

Gullvivan:
070-521 38 64

Vallmon:
070-322 45 90

Vitsippan:
070-533 97 54

Blåsippan:
070-301 15 57

Köket:
0278-250 43

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!