//

Vår vision

Förskolan – där respekten för allas lika värd genomsyrar allt.likabehandling ny

Vi vill att alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga och trivas på vår förskola.

Ingen ska behöva känna utanförskap utan alla ska bli sedda och bekräftade.

 

Här hittar du vår likabehandlingsplan 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021 72,9 Kb

 

Tyck till här!