DSCN0681

Vår vision

Förskolan - där respekten för allas lika värde genomsyrar allt.
Vi vill att alla barn, vårdnadshavare och personal skall känna sig
trygga och trivas på vår förskola. Ingen skall behöva känna utanförskap
utan alla ska bli sedda och bekräftade.

Se vår plan genom att klicka på länken nedan

 

 pdfPlan mot diskriminering och kränkande behandling-2018/2019

Tyck till här!