//

 Vår vision

Förskolan - där respekten för allas lika värde genomsyrar allt.
Vi vill att alla barn, vårdnadshavare och personal skall känna sig
trygga och trivas på vår förskola. Ingen skall behöva känna utanförskap
utan alla ska bli sedda och bekräftade.

Vår förskola jobbar aktivt med att förhindra kränkningar och diskriminering. 

 

Här kan ni läsa vår plan:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021 73Kb

 

 

 

 

Tyck till här!