//

Kilbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergsskolans plan i ärendet "mobbing" är relaterad till dagens problem i skolan och även i samhället. Större delen av planen är förebyggande. Vår målsättning är att med utbildning och god kompetens, se till att alla elever mår bra och trivs i skolan.

pdfPlan mot kränkande behandling 2021/2022

pdfLikabehandlingsplan för Kilbergsskolan 2020/2021  

pdfElevhälsoplan för Kilbergsskolan 

pdfRutiner vid akuta situationer  

En Trygghetsgrupp finns verksam på skolan med representanter från elever, lärare och personal. Vi träffas kontinuerligt för att följa upp och åtgärda problem och framför allt, arbeta förebyggande. På Kilbergsskolan jobbar vi alla mot mobbing varje dag!

Vårt motto och vårt ansvar är att varje elev som på morgonen går in genom skoldörren, gör det med glädje, och utan rädsla i trygg förvissning om att

  • här är jag omtyckt och respekterad
  • här vet jag vad jag får göra och inte får göra och varför dessa gränser finns
  • här lyssnar de andra på mig
  • här möter jag tolerans och förståelse
  • här ser man vad jag är duktig i, och säger det till mig
  • här får jag hjälp med mina svårigheter
  • här får jag pröva nya idéer
  • här får jag uppleva att det är viktigt, det jag tycker och känner
  • här känner jag att jag duger
  • här känner jag att jag är någon

( K.Taube)

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
 Helén Morin
0278-252 58

Bitr. Rektor
 Carola Norring
0278-257 98

Tyck till här!