Riktlinjer för ledighet

Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar. Endast ledigheter som ej kan förläggas under tid på året då eleverna redan är lediga kan eventuellt beviljas. Utlandsresor, jakt, fjällresor och shoppingresor är exempel på ledigheter som ej beviljas annat än vid synnerliga skäl.

OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

Ansökningsblanketten finns här>>>

Tyck till här!