//

Från och med 17/8 2021 görs ledighetsansökan i Skola24 - läs mer här.

Riktlinjer för ledigheter

Skolnärvaro är en av de faktorer som är av största vikt för att ditt barn ska nå målen i skolan. Varje dag räknas och i skolan får ditt barn ibland möta undervisning som inte går att ta igen i form av läxor.

Med anledning av detta och att Skollagen säger att skolan ska vara restrektiva med ledigheter beviljas endast ledigheter som du som vårdnadshavare inte kan planera för eller styra över. Utlands-, jakt-, fjäll- eller shoppingresor är exempel på ledigheter som inte ses som synnerliga skäl för ledighet och beviljas alltså inte. Cuper m m, som du som vårdnadshavare inte kan bestämma datum på beviljas däremot.

Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar.

OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

 

 

Blankett för vårdnadshavare som inte kan logga in med BankID - Ansökan gör du här>>>

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post
  0278-253 77

TF Rektor
Anna-Lena Lagergren Bäckström
0278-254 59

Tyck till här!