Riktlinjer för ledighet

Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar. Endast ledigheter som ej kan förläggas under tid på året då eleverna redan är lediga kan eventuellt beviljas. Utlandsresor, jakt, fjällresor och shoppingresor är exempel på ledigheter som ej beviljas annat än vid synnerliga skäl.

OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

Ansökningsblanketten finns här>>>

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post

  0278-253 77

Rektor
  Göran Holm
  0278-253 61
  072-529 40 41

Tyck till här!