Syfte
Syftet med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge de drabbade ett bra omhändertagande för att minimera fysiska och psykiska skador som kan uppstå.

Mål
Skolans/förskolans krisorganisation skall vid kritisk händelse, olycka eller katastrof se till att alla drabbade och berörda får ett psykiskt, fysiskt och socialt omhändertagande, som ryms inom skolans verksamhet eller tillse att annan ger detta.

Krisgruppen består av:

Helene Morin, rektor/förskolechef
Kerstin Larsson, skolsköterska
Lucas Wängborg, kurator
Sarah Vedin, lärare
Eva-Marie Elofsson, förskollärare
Birgitta Lindström, förskollärare
Alba Lopez, skoladministratör

 

Tyck till här!