//

 Vi har fyra avdelningar  på vårt fritidshem.

Björnen – årskurs FSKL A, 1A,

Vi som jobbar är Anna L, Ida,  Monika, Thomas

Renen – årskurs FSKL B, 1B, 

Vi som jobbar är Sebastian, Kicki P, Magnus, Elisabeth

Järven – årskurs FSKL C, 1C

Vi som jobbar är  Kicki A, Anna E, Carina, Linda

Grottan - årskurs 2-6

Vi som jobbar är: Kakan, Hasse, Milla

Grottan2 - årskurs 2-6

Vi som jobbar är: Maggan, Maria, Jimmy

Kontakt med fritids

Björnen: 073-460 29 82

Renen: 073-460 29 99

Järven: 073-460 29 85

Grottan: 070-296 15 04

Grottan2: 070-2564861

Då vi bedriver verksamhet både förmiddagar och eftermiddagar så kan vi ha svårt att svara i telefonen. Därför rekommenderar vi sms-kontakt när det gäller barnens tider osv. Vi svarar så fort vi kan.

Bra att veta

 • Vi har öppet vardagar mellan klockan 06.00 och 18.00 (vid lov kan tiderna komma att förändras).
 • Öppning samt stängning sker på avdelning Renen.
 • De barn som går på Järven & Björnen, är på sin avdelning från ungefär klockan  06.45.
 • Frukost serveras i matsalen klockan 07.20.
 • Alla barn går ut efter frukost och är ute fram till skolstart klockan 07.50.
 • Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 13.50 och 14.45.
 • Vid stängning har alla avdelningar som mål att gå över till Renen ca 16.40
 • Om barnet får ändrade schematider eller om någon annan än föräldern hämtar barnet, meddela fritids detta.
 • Märkta kläder och klädombyten bör alltid finnas på fritids.

Vår målsättning är att

 • barnen ska känna sig trygga och ha en naturlig kontakt med vuxna och andra barn, genom att utveckla barnens sociala kompetens, träffa fast personal i välkända lokaler och genom fasta rutiner.
 • var och en respekteras oavsett olikheter och att förebygga mobbing genom att arbeta med värdegrund, empati, jämlikhet och jämställdhet.
 • uppmuntra till nyfikenhet och ge barnen möjlighet att fantisera och bearbeta sina upplevelser genom lek i olika miljöer.
 • barnen ska kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar genom att successivt utveckla sin självständighet genom ökade möjligheter att ta eget ansvar.
 • ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet genom att utnyttja närmiljön.
 • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare.

Vad är ett fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. För barn i åldern 10–13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) som ett alternativ till fritidshemsplats.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevernas utveckling och lärande, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Vi erbjuder elever en meningsfull fritid och rekreation.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt

Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.

Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper, än de normalt får i skolan.

Riktlinjer för "öppen fritidsverksamhet"

Se Riktlinjer och information om fritidshem (bollnas.se)

Avgift

Se Avgiftstaxa (bollnas.se)

Försäkring

Den försäkring som kommunen tecknat för skolbarnen, gäller även för den öppna fritidsverksamheten.

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
 Helén Morin
0278-252 58

Bitr. Rektor
 Carola Norring
0278-257 98

Tyck till här!