Planeringsdagar

Förskolorna har fyra planeringsdagar per läsår och då är förskolan stängd. Dessa dagar meddelas i god tid före.

Sommarplanering

Redan i mars-april börjar planeringen av semestrar. Planeringen bygger på barnens närvaro under sommarmånaderna. Vi behöver veta när ditt barn ska vara ledigt i god tid. Under veckorna 28-31 är hela förskoleverksamheten tillsammans på förskolan Nyhemsgården. Vid få anmälda kan ytterligare sammanslagningar ske.

Övrig ledighet

Vi är tacksamma om du meddelar förskolan i god tid när ditt barn kommer att vara borta även vid andra tidpunkter. Likaså om barnet är ledigt vid s.k. klämdagar, skollov eller om de går hem tidigare dag före röd dag.

Sjukdom

Sjuka barn orkar inte med förskolans aktiviteter. Det kan vara skillnad mot att vara hemma - barnet kan verka piggt hemma och ändå inte orka med att vara i förskoleverksamheten.

Barnen behöver vara feberfria minst ett dygn och vid maginfluensa helt symptomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan.

Om ditt barn blir sjukt under dagen ringer vi till dig. Det är därför viktigt att vi alltid kan nå dig. Meddela alltid aktuella telefonnummer.

Är ditt barn sjukt vill vi att du meddelar oss detta före kl. 08.00. Friskanmälan ska göras dagen innan återkomst före kl. 15.00. Kan du inte avgöra om barnet kommer att vara friskt dagen efter, så anser vi att barnet behöver vara hemma ytterligare en dag för att orka.

Vistelsetid

Barnets vistelsetid beräknas utifrån förälders arbetstid/studietid samt restid till och från arbete/studier. Barn till arbetssökande förälder eller till förälder som är föräldralediga med syskon har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Förändring av vistelsetiden anmäls skriftligt till förskolan. Mera information finner ni i informationsbroschyren om de kommunala barnomsorgsreglerna eller på kommunens hemsida www.bollnas.se.

Försäkring

Alla barn är under sin vistelse hos oss försäkrade genom en kommunal barnförsäkring.

Försäkringsbrevet hittar ni på kommunens hemsida www.bollnas.se.

Kläder

Barn och pedagoger är ute varje dag. För att ditt barns utevistelse skall vara rolig och angenäm behövs det oömma kläder som passar väderlek och årstid. Regnkläder, stövlar och ombytes kläder behövs på förskolan. Dessa behöver ibland ses över. Märk barnens kläder och saker så underlättar det för oss alla. Mycket tid går annars åt att leta efter kläder, tid som vi hellre vill använda till aktiviteter tillsammans med barnen.

Blöjor

Blöjor ingår inte i föräldraavgiften så ta med blöjor till ditt barn om det behövs.

Allergier och specialkost

Vissa barn är överkänsliga för en del födoämnen. Det är viktigt att ni informerar oss om detta genom att fylla i en särskild blankett som ni kan få genom förskolans personal. Barnets behov av specialkost måste styrkas med ett läkarintyg.

Barnens födelsedagar

Vi uppmärksammar barnen på olika sätt den dag de fyller år. Det kan vara att barnet få välja en sång eller lek, äta på en speciell tallrik eller liknande. För att inte något barn ska känna sig bortvald vill vi inte att ni delar ut eventuella kalasinbjudningar på förskolan.

Tyck till här!