Att börja i förskolan

Det är en stor förändring i ett barns liv att börja i förskolan. Barnet kommer till en ny gemenskap med nya glädjeämnen och en ny möjlighet till utveckling. För dig som förälder kan det vara ett stort steg att, kanske för första gången lämna ditt barn i andras händer. Det är naturligt att vara orolig. Du som förälder behöver också känna dig trygg i förskolemiljön. För oss personal innebär det alltid en stor uppgift att ta emot ett nytt barn. Varje barn är en egen individ med sitt unika sätt att vara och reagera.

 

Inskolningen

Inskolningsperioden, det vill säga den första tiden, ska ses som en tid då du och ditt barn tillsammans lär känna oss och vår förskola. Tiden för inskolningen kan variera utifrån ditt barns behov. Under inskolningen är du som förälder närvarande och delaktig.

Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig. Det är viktigt att ditt barn får känna din kärlek och trygghet samtidigt som det får möjlighet att utforska sin nya miljö tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Om du känner dig osäker fråga personalen vad de förväntar sig av dig.

 

Målet med inskolningen

* Att barn och föräldrar ska känna sig trygga när de kommer till förskolan.

* Att barn och föräldrar tillsammans ska få bekanta sig med förskolan, de övriga barnen, personalen och andra föräldrar.

* Att barn och föräldrar ska få en inblick i vad som händer på förskolan, rutiner, vilka regler som gäller osv.

Tyck till här!