Utvecklingssamtal

Minst en gång om året erbjuder vi ett utvecklingssamtal omkring ditt barn och då kan vi i lugn och ro mer ingående gå igenom ditt barns olika behov samt hur ditt barn utvecklas i förskolans verksamhet.

 

Föräldramöte och andra familjeaktiviteter

Varje höst bjuder förskolan in till ett gemensamt föräldramöte.
Under året har vi olika aktiviteter tillsammans med föräldrar och barn.

 

Vad kan du som förälder förvänta dig av oss

* Att vi följer de olika riktlinjer samt läroplan som gäller för förskolan

* Att vi ger ditt barn en god omsorg och en pedagogisk stimulerande verksamhet

* Att vi har en varierad verksamhet där ditt barns olika behov blir tillgodosedda såväl inne som utomhus

* Att vi genom samtal, dokumentation och dina besök i verksamheten ger dig möjlighet till delaktighet

* Att vi tar kontakt med dig om det är något vi undrar över

 

Våra förväntningar på dig som förälder

* Att du tar kontakt med någon personal vid såväl lämning som hämtning. När du är närvarande är det  du som är huvudansvarig för barnet

* Att du kontaktar oss om tiderna ändras eller om ditt barn kommer att hämtas av någon annan.

* Att du tar del av den information vi ger

* Att du är intresserad och samtalar med ditt barn om dess dag hos oss

* Att du kontaktar oss om det är något du undrar över

Tyck till här!