//

Samverkan mellan föräldrar och pedagoger är mycket betydelsefullt

Att föräldrar och personal har ett gott samarbete är av stor vikt för ditt barns vistelse i förskolan. Som förälder är du alltid välkommen att komma in på avdelningen och ta del av ditt barns vardag och gärna delta i verksamheten under en dag.

Vi dokumenterar verksamheten kontinuerligt och genom den kan du följa arbetet på avdelningen. De små pratstunderna vi har dagligen vid hämtning och lämning är viktiga. Ibland kan det dock vara svårt att föra ett längre samtal vid dessa tillfällen och behöver vi prata mer omkring ditt barn, planerar vi för en stund när vi kan sitta ner ostörda. Vi vill undvika att prata över barnets huvud.

Tyck till här!