Telefonnr till Gullvivan 070- 521 38 64

På avdelningen Gullvivan går de yngre barnen på förskolan.


Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion när vi skolar in nya barn och föräldrar/vårdnadshavare.

Vi har ett nära samarbete med avdelningen Vallmon, vilket gör att barnen blir trygga med personal ifrån båda avdelningarna.

I våra samlingar använder vi oss bland annat av sång- och sagopåsar, för att fånga barnens uppmärksamhet och fantasi, samt för att stärka deras språk.
Vi arbetar på andra sätt med språket och med vardagsmatematik. Detta gör vi bland annat genom att räkna tillsammans och vi pratar om begrepp som på, under och bakom. Vi lär genom kroppen och vi använder oss av många rörelser i våra sånger på samlingen!

Vi har vår planerade verksamhet mestadels på förmiddagar. Vi lyssnar till barnens intressen och vår verksamhet byggs upp efter barnen och deras behov och nyfikenhet. Vi går även till skogen med några barn i samarbete med Vallmon. Vi strävar efter att få in matematik, naturkunskap, teknik, språk, motorik och rörelse, lek och respekt för varandra och vår natur, i våra planerade verksamheter. 

Vi erbjuder även barnen en rik utemiljö där vi försöker vistas dagligen oavsett väder. Vi leker tillsammans med barnen och värnar om den fria leken. Ibland går vi på promenad tillsammans.

För oss personal är det viktigt att möta barnen på deras nivå, så därför ser ni ofta oss fröknar sittandes på golvet.

 

Kontakt

Besöksadress:
Södra Bäckvägen 9
821 51 Bollnäs

E-post

Gullvivan:
070-521 38 64

Vallmon:
070-322 45 90

Vitsippan:
070-533 97 54

Blåsippan:
070-301 15 57

Köket:
0278-250 43

Rektor
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!