Handlingsplaner

 

Grön Flagg plan 2017-2018

 

Vi kommer att arbeta under temat djur och natur.

 

Djur i Sverige

 

Under detta utvecklingsområde ska vi lägga fokus på att lära oss om våra svenska djur. Vi ser att intresse för djur är stort hos barnen men kunskapen om vilka djur som bor i Sverige är inte lika utbrett. Så vi tänker arbeta med att lära våra barn om vilka djur som bor i Sverige. För småbarnen kommer fokus att ligga på pekbilder av våra svenska djur för att barnen ska lära sig känna igen dem, samt sånger, rim, ramsor och sagor. Mellan-barnen kommer att arbeta på liknande sätt men mer avanceratom de svenska djuren, de kommer även att arbeta med mycket skapande i olika material. De största barnen kommer att gå in på lite mer fakta sökande kring de svenska djuren och barnens eget intresse kommer att ligga till grund för vilka djur det kommer att undersökas mest om. Även de kommer att skapa mycket i olika material och på vårterminen så kommer 6 åringarna att åka på en resa till Järvzoo där de kommer att få uppleva och se det svenska djurlivet i verkligheten. Under arbetets gång kommer vi att använda oss av QR koder för att göra arbetet till ett lust fyllt lärande.

 

Naturupplevelser

 

Under detta utvecklingsområde lägger vi fokus på naturupplevelser. Vi har många barn som inte får chansen att uppleva naturen så därför tänker vi lägga fokus på att ”bara” vara ute i naturen. Detta område passar alla åldrar eftersom det enda som krävs är att vi tar oss ut med barnen. De mindre barnen kanske inte ens kommer hela vägen till skogen utan deras stora upplevelse rör allt som de upplever på sin väg framåt. Utmaningen för oss pedagoger är att verkligen vara med och se dessa upplevelser i vardagen. De större barnen kommer att besöka skogen många gånger för att uppleva naturen. I vår stressade digitala vardag så vill vi att barnen ska få möjlighet att lära känna skogen och känna lugnet som den ger, uppleva och se allt från växter till djur, samt hur den kan främja barnens fantasi i leken med mera.

 

Allemansrätten

 

Under detta utvecklingsområde ska vi lära oss om allemansrätten. Vad betyder allemansrätten? Behöver barnen lära sig om den? Vi tycker att det är viktigt att lära sig om allemansrätten eftersom vi arbetar mycket med värdegrunden på vår förskola och värdegrunden är A och O inom arbetet med grön flagg och då tycker vi att läran om allemansrätten är superviktig eftersom då får barnen lära sig om vad man får göra och inte göra ute i naturen. Vi kommer att lägga upp arbetet på olika sätt utifrån vilka åldrar vi arbetar med, men sagan om allemansråttan kommer att vara ett inslag på de flesta avdelningarna. Vi har även planscher om allemansrätten på olika språk uppstatta på avdelningarna.

 

pdfGrön flagg-rapport 20164.88 MB

pdfHandlingsplan 2016 -317.25 KB

pdfHandlingsplan ht14-vt16346.12 KB

pdfHandlingsplan 2012-2013145.23 KB

 

 

 

 

Kontakt

Besöksadress:
Edelsbergsv. 25
821 34 Bollnäs

Telefonkontakt:
Cirkeln
0278-255 95
073-460 29 89

Kvadraten
0278-255 95
073-460 29 89

Romben
0278-255 49
070-209 40 52

Triangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Rektangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Ellipsen
0278-255 41
070-209 40 52

Rektor:
 
Biträdande rektor:
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!