• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg

På Fiskens förskola har kostenheten ett mottagningskök. Maten kommer frånTorsbergsgymnasiet i Bollnäs. 

pojke

 

 

Tyck till här!