På Rengsjö förskola har kostenheten ett mottagningskök. Maten kommer från Rengsjö skola.

pojke

 

 

Tyck till här!