På Lissgårdens förskola har kostenheten ett mottagningskök. Maten kommer från Arbråskolan.

Kom ihåg att anmäla frånvaro till förskolan. Kom även ihåg att anmäla när eleven kommer tillbaka.

pojke 

 

Tyck till här!