På Björkbackens förskola har kostenheten ett mottagningskök.
Maten kommer från Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

pojke hemsidan

Tyck till här!