//

Föräldraråd på Kilbergsskolan.

Nästa möte:  29/4-2021

Nyare protokoll kommer framöver att läggas i unikum.

Protokoll Föräldraråd Kilbergsskolan

pdf24/1 2019.pdf

pdf16/10 2018.pdf

pdf24/4 2018.pdf

pdf31/1 2018.pdf


pdf17/10 2017.pdf

 pdf16/2 2017224.14 KB


pdf17/11 2016139.73 KB

pdf28 april 201663.48 KB

pdf4 februari 201646.85 KB

pdf12 november 201546.07 KB

pdf5/11 -2014147.67 KB


Det är viktigt att skolan/fritidshemmet har ett nära samarbete med hemmet. Därför strävar vi efter att ha ett aktivt och engagerat föräldraråd. att engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick i skolans och fritidshemmets verksamhet och en möjlighet att påverka i frågor som man tycker är viktiga. Ett föräldraråd ska helst bestå av minst en förälder från varje avdelning/klass, skolledning samt representanter ur personalen.

Syfte: 

Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med att påverka. föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och en länk mellan skola/fritidshem och hem, ett forum där man kan komma med idéer om vad man kan göra för att arbeta för skolenhetens positiva utveckling med fokus på eleverna. Föräldrarådet arbetar mot den stora gruppen barn/elever, inte  i enskilda ärenden. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande).

Uppgift:

Föräldrarådets representanter har bl.a. som uppgift att på föräldramöten informera om föräldrarådet samt fånga upp frågor, synpunkter och idéer samt ta dessa med sig tillbaka till föräldrarådet för bearbetning. Återkoppling till föräldrarna sker genom Kilbergsskolans hemsida, där mötesprotokollen finns att läsa. Ett föräldraråd leds av just föräldrar, har en ordförande och en sekreterare och äger rum ca 2 ggr per termin.

 Alla föräldrar är välkomna på mötena. 

 


 

 

 

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
 Helén Morin
0278-252 58

Bitr. Rektor
 Carola Norring
0278-257 98

Tyck till här!