//
hand
Förskola och Hem

Vi arbetar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Genom daglig kontakt skapar vi trygga relationer och bra samarbete. När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan finns möjlighet till dialog omkring barnet och verksamheten.

Om någon annan än vårdnadshavarna skall hämta eller lämna barnet vill vi att du meddelar detta och att det finns skriftlig information om godkända anhöriga eller andra. På så sätt kan missförstånd undvikas. Blankett finns på avdelningen.

 

 

  

Tyck till här!