• all1.jpg
  • all2.jpg
  • all3.jpg
  • all4.jpg
  • all5.jpg

 

image1
image2
image4
image5
image6
image7
IMG_4898
IMG_4899
IMG_4900
IMG_4901
IMG_4904
IMG_4905
IMG_4906
IMG_4907
IMG_4908
IMG_4909
IMG_4912
IMG_4916
IMG_4917
IMG_4919
IMG_4921
01/21 
start stop bwd fwd

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN REGNBÅGEN
I KILAFORS.

Förskolan Regnbågen är en kommunal förskola som tar emot ca 40 barn i åldern 1-5 år.
Under förmiddagarna arbetar vi i åldersindelade hemvister. Vi har fyra hemvister.

  • Solen 1-2 år
  • Månen 3 år
  • Stjärnan 4 år
  • Kometen 5 år.

På eftermiddagarna är vi ute tillsammans på vår stora utegård där vi har en egen liten skog och grillplats.

Vår förskola ligger centralt i Kilafors intill Kilafors skola och fritidshem. Vi har gångavstånd till skolskogen, gymnastikhall och bibliotek.

Vi har stora utrymmen inne för olika aktiviteter. Vi har bl.a. ateljé,  rörelserum, byggrum och en gemensam matsal.

Vår verksamhetsidé

Under barnets förskoletid lägger vi den viktiga grunden för att bli en
självständig, trygg och ansvarstagande människa med gott självförtroende, egna åsikter, som kan samarbeta och vara en god kamrat. Leken har en stor plats hos oss. Den är barnets naturliga sätt att lära och ha roligt.
I leken bearbetar barnet upplevelser, känslor, erfarenheter och befäster kunskap.

På vår förskola är alla viktiga, alla möts med respekt, blir sedda, bekräftade och i och med det växer viljan att upptäcka och utforska.
Samarbetet mellan föräldrar, barn och förskolan är grunden för vårt arbete.
Vi skapar utrymme för lek, fantasi och kreativitet i en stimulerande och positiv miljö. Barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära.
Alla som arbetar i vår förskola är positiva och tydliga förebilder.
Genom reflektion, utvärdering och planering utvecklar vi ständigt vår
verksamhet.

 Sommartid har vi höns i vårt hönshus, och vi arbetar miljömedvetet, vi har ett eget miljöhus på förskolans utegård samt vi återbrukar material som barnen får skapa med i ateljén.

Ring eller besök oss

Förskolan Regnbågen
Parkstigen 1
823 30 Kilafors

 

Malin Sjölund förskolechef.
072-5194569 sms
0278-25493

Vid övriga frågor om förskolan kontakta administratörerna på 0278-256 80.

 

Förskolan har stängt måndag den 7 januari 2019 för utveckligsdag. 

 

rengbagensforskola

Kontakt

Förskolan Regnbågen
Parkstigen 1
823 30 Kilafors

0278- 253 87 
072 204 78 27

Förskolechef

Malin Sjölund
Förskolechef
Skicka e-post
 0278-254 93

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!

minasidor puff