På avdelningen Solen har vi barn mellan 1 - 3 år. Just nu har vi 13 barn i gruppen.

Här arbetar vi mycket med språket. Där vi har en språksatsning inom hela området som går ut på att vi läser sagor med hjälp av konkreta material, dramatiseringar, flanellografsagor och läsa boken. Vi använder oss även mycket av teckenkommunikation då detta är en hjälp med språket för alla barn.

Här på Solen arbetar vi för att alla barn ska bli bekräftade och sedda varje dag och att barnen ska känna trygghet med oss vuxna. För att uppnå detta möter vi barnen på deras nivå och sitter mycket på golvet för att komma dem nära.

Vi är ute minst en gång om dagen då vi cyklar, gungar, klättrar och leker. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Samling är något vi har varje dag där vi sjunger namnsång, har rim och ramsor, läser sagor med mera. Kom gärna och besök oss! Men ring gärna före så att vi är på plats.

Hälsningar Solens personal

Tyck till här!