Kvadraten, 1-2 år, tfn 255 95

Triangeln, 1-2 år, tfn 255 97

Romben, 3-5 år, tfn 255 49

Cirkeln, 1-2 år, tfn 255 95

Rektangeln, 2-3 år, tfn 255 97

Ellipsen, 3-5 år, tfn 255 41

 

Kontakt

Besöksadress:
Edelsbergsv. 25
821 34 Bollnäs

Telefonkontakt:
Cirkeln
0278-255 95
073-460 29 89

Kvadraten
0278-255 95
073-460 29 89

Romben
0278-255 49
070-209 40 52

Triangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Rektangeln
0278-255 97
073-460 29 90

Ellipsen
0278-255 41
070-209 40 52

Rektor:
 
Biträdande rektor:
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!