Björktjära förskola har funnits sedan 1973.

Den största byggnaden kallas Stora huset och består av tre hemvister. På hemvisten Röda finns barn 1-3 år, på Gula och Gröna har barn 3-5 år sin hemvist. Nedanför det Stora huset ligger två fristående hus, Stugan där finns barn 1-3 år, Villan är en allergiavdelning med barn 1-5 år som har hela kommunen som upptagningsområde. Bredvid Stora huset ligger Orange och Blå där finns barn 3-5 år.

En stor del av verksamheten utgörs av de olika verkstäder som vi valt att satsa på:

  • natur/teknik
  • ateljé/skapande
  • språk/matematik
  • rörelse/rytmik
  • drama/rollekar

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i sitt upptäckande och utforskande, beroende på vad det individuella barnet är intresserat av. Vi tar tillvara på barnets lust att lära och vad som intresserar barnen just för tillfället, både som egen individ och i grupp. Vi delar in oss i åldersblandade grupper några gånger i veckan.

  • Vår ute miljö består av en stor gård med skogsmiljö och gräsytor samt asfalterade ytor för till exempel cykling.
  • Vi har även gungor och klätterställningar.
  • Vi har närhet till skog och natur och det är något som vi utnyttjar flitigt under alla årstider.
  • Vi har utelek varje dag.
  • Vi serverar hemlagad mat av egen kokerska.

 

Lilla Vasaloppet 2015

Torsdagen den 19 februari var det dags för den årliga traditionen "Lilla Vasaloppet". Loppet genomförs med glad stämning, ballonger, bjällror och flaggor. Barnen får välja om de vill åka skidor eller gå och alla får en välförtjänt medalj och varm saft vid målgången.

lilla vasaloppet    feb näst sista 049

Full fart i skidspåret och en välförtjänt medalj delas ut av pedagogerna vid målgång.

att anvanda    medaljer

 

 Hösten 2014

Under hösten har barnen i huset arbetat med "snällböne projektet". Det handlar om att bli extra belönade för deras vänliga handlingar som utförts utöver det dagliga snälla handlingarna. Belöningen kom i slutet av januari då barnen själva har bestämt att dom vill fira med maskerad, filmvisning, popcorn, saft och disco.

jan 004      jan 008

 

Tyck till här!