ALLERGIINFORMATION

På vår förskola finns barn som har besvär med olika allergier. För att göra miljön så allergivänlig som möjligt är det några saker som vi alla bör tänka på.

- rökning är ej tillåten inom förskolans lokaler.
- vi använder inte parfym eller starkt doftande hud- och hårvårdsprodukter
- inga djur får vistas i förskolans lokaler
- vi undviker doftande växter och tar inte in kvistar av sälg och björk.

Har Ni också djur hemma? Tänk då även på att Ditt barn kan föra med sig allergiframkallande ämnen i kläderna.

HAR DITT BARN ALLERGI?

Tänk på att informera berörd personal om vad som gäller för just ditt barn.
Om ditt barn behöver medicin för sin allergi:
- se till att medicinen finns medskickad/på förskolan
- att den inte är för gammal
- att personalen vet hur/när de skall ge medicin.

TÅL DITT BARN INTE ALL MAT?

Allergi och överkänslighet ska styrkas med intyg. Intyget lämnas till förskolechef.

Tyck till här!