• a10.jpg
  • a05.jpg
  • a01.jpg
  • a07.jpg
  • a08.jpg
  • a03.jpg
  • a06.jpg
  • a02.jpg
  • a04.jpg
  • a09.jpg

Välkommen till Elevhälsan!

Elevhälsans övergripande uppdrag är att bidra till en god lärandemiljö och främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vår ambition är att arbeta förebyggande.

Uppdraget innebär också att främja hälsan hos alla elever men med särskilt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan i Bollnäs består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, talpedagoger och IKT-handledare.

Ta dig tid och knappa runt på sidan så får du veta mer vad vi gör.

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller till oss direkt med dina frågor.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor.

Elevhälsans personal har sträng tystnadsplikt.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.


 

Vad säger skollagen
Elevhälsan är lagstadgad. I skollagen står bl.a. att:
Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.


 

Mottagning
Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Som förälder kan Du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

Vill Du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans medicinska del har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen. För rådgivning kan Du kontakta skolsköterskan.

Vi tycker också att det är bra om Du kontaktar Elevhälsans medicinska del om Ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur Ditt barn har det i skolan, t ex oklar trötthet, magont, misstanke på mobbning m.m.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska del kontaktas. Elevhälsans medicinska del kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas med hänsyn till elevens hälsoproblem.


 

Samverkan
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, talpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med landstingets verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Besöksadress:
Alirskolan
Läroverksgatan 39
821 33 Bollnäs

Expedition
0278-254 91

Rektor
Elevärenden, personalärenden
Göran Lövgren 
072-209 70 79

Biträdande rektor
Fastighetsfrågor, schema, skolplatsen
Micael Lingh
070-347 65 89

Lag 7 072-529 75 32

Lag 8 070-191 80 07

Lag 9 070-298 36 16

Lag X 070-347 60 98

tobak

 

Tyck till här!