INFORMATION

Hygien i förskolan: För att minska smittspridning vill vi att föräldrarna hjälper barnen att tvätta händerna när de kommer till förskolan, innan de går till sin avdelning.

Barns säkerhet:  Stäng alltid grindarna, även om det är ett kort besök. Detta är en trygghet för alla och inget barn ska kunna lämna förskolan genom att grindarna står öppna.

Barns säkerhet: Inga bilar är tillåtna att köra fram till förskolans huvudingång. Fordonstrafik är förbjuden, hjälp oss genom att respektera detta.

 Vårdnadshavare måste alltid meddela personalen om annan person skall hämta barnet på förskolan. Personen skall vara känd för personalen. Meddela alltid om ert barn inte kommer till förskolan av någon anledning.

Ring eller sms:a!

 Mulleförskola.

Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger som gått friluftsfrämjandets utbildning, och som med nyfikenhet, erfarenhet,rörelse och gemenskap låter spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen. Barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Naturen är fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är en fantastisk miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har en lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

 

Kontakt

Besöksadress:
Hedhamregatan 3
821 32 Bollnäs

Telefon:

Gula
0278-250 37
070-368 02 03

Gröna
070-277 92 89

Röda
0278-250 38 
070-394 35 91

Blå
070-650 39 68

Barnkammaren
070-637 95 14

Rektor:
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!