Detta sker inför gymnasievalet

Höstterminen

September

 • Gymnasieinformation för eleverna.
 • Start av enskilda vägledningssamtal för varje elev (ca 30 min).
 • Ansökan till Riksidrottsidrottsgymnasium (RIG) eller Nationella idrottsutbildningar (NIU).

Oktober och November

 • 15 oktober är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Vägledningssamtalen fortsätter och efter lovet start av eventuella uppföljningssamtal.

December

 • 1 december är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Eventuella uppföljningssamtal fortsätter.
 • Höstterminens betyg skickas in till elevantagningens kansli i Falun.

Händer också under hösten

Gymnasieskolorna har informationskvällar
(se respektive skolas hemsida)

Vårterminen 

Januari

 • Eventuella uppföljningssamtal och ev studiebesök på program.
 • Inloggningsuppgifter skickas hem till elev.
 • Information om hur du gör ansökningen via dator (klassvis).
 • Gymnasievalet öppnar. Gå in på länken nedan för att göra ditt val. 

  http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/ 

Februari

 • 14 februari är sista ansökningsdag och webben stängs. Pappersansökan ska finnas hos studie- och yrkesvägledaren, undertecknad av elev och förälder. Ansökan tas gärna emot före detta datum. SYV kan hjälpa till med att skriva ut ansökan för underskrift vid behov.

Mars

 • Sökande till estetiska programmet blir kallad till provdag. Information skickas till berörd elev.

April

 • Preliminära antagningen klar från vecka 15. Beskedet bygger på höstterminens betyg. Du kan se beskedet på din ansökningssida på webben, men du kan även få det av studie- och yrkesvägledaren.
 • Webben öppnar för eventuella ändringsval vecka 17. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

Maj

 • 8 maj är sista ansökningsdagen för eventuella ändringar eller omval. Information sker klassvis angående slutliga antagningsbeskedet. 

Juni

 • Slutbetyg skickas till elevantagningens kansli i Falun.

Juli

 • 1 juli visas slutligt antagningsbesked på webben (du behöver dina inloggningsuppgifter).
 • Under perioden 1-24 juli ska du gå in och svara på webben. Läs igenom noga. 
 • Webben stänger 24 juli kl 16.00. Gå in på 

  http://dalarnaskommunforbund.se/dk/elevantagningen/

Augusti

 • Reservantagningar görs under perioden 27 juli-31 augusti.

September

 • Den 1 september tar skolorna över reservantagningen.

Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, livmoderhalscancer, mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccin mot livmoderhalscancer erbjuds alla flickor i åk 5 i skolan. Om man av någon anledning inte tagit vaccinationen då och nu vill vaccinera sig, kontakta din skolsköterska för närmare information.

Elevhälsans medicinska del kan erbjuda komplettering om ditt barn saknar vaccinationer. Vid frågor kontakta din skolsköterska.

 

Läs mer om vaccinationsprogrammet på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Rekommenderade-vaccinationer-for-vissa-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-infor-vaccination-Vaccination-mot-HPV-for-flickor/


 
Länkar till information om sjukdomarna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/passjuka/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/difteri/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kikhosta-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/

 
 

Under skoltiden vill vi att ditt barn ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår. Detta görs i hälsosamtalet.

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana avvikelser. Se basprogram.

Detta erbjuder elevhälsans medicinska del:

Förskoleklass:
Informationshämtning från BVC.
Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
Kontroll av vaccinationer.
Information om elevhälsans medicinska del.
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare.

År 2:
Allmän hälsokontroll (tillväxt)
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

År 4:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Hälsosamtal om bl.a. relationer, kost, motion och puberteten.

År 5:
Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)

År 8:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhost

År 9:
Vaccinationskort utdelas

Gy 1:
Hälsosamtal

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

Tyck till här!

minasidor puff