Under skoltiden vill vi att ditt barn ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår. Detta görs i hälsosamtalet.

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana avvikelser. Se basprogram.

Detta erbjuder elevhälsans medicinska del:

Förskoleklass:
Informationshämtning från BVC.
Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
Kontroll av vaccinationer.
Information om elevhälsans medicinska del.
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare.

År 2:
Allmän hälsokontroll (tillväxt)
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

År 4:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Hälsosamtal om bl.a. relationer, kost, motion och puberteten.

År 5:
Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)

År 8:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhost

År 9:
Vaccinationskort utdelas

Gy 1:
Hälsosamtal

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

Elevhälsans medicinska del samarbetar med övrig skolpersonal, efter medgivande från vårdnadshavare,  i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med externa verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Skolsköterskan har mottagning på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.
Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid. Det går bra att ringa eller skicka mail.

Vi tycker också att det är bra om du kontaktar Elevhälsans medicinska del om ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska del informeras.

Klicka här för att hitta rätt kontaktperson!

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Tyck till här!

minasidor puff